Wënsch fir d'Joer 2022

Huew Vertrauen - Pfarrer Albert Franck

Albert Franck Päischten 22

Albert FRANCK Päischten 29/05/20 LU

Mammendag 2020

Pfarrer Albert Franck Mitteilung

Messe Päischten 31/05/20

Albert Franck Päischten 30/05/20 Predigt

Albert FRANCK Päischten 2405 LU

Botschaft Päischten 25/05 LU

Albert FRANCK Päischten 27/05/20 LU

Albert FRANCK Päischten 28/05/20 LU